Полезна информация


Полезна информация

Помощна информация

Каква е гаранцията на защитните фолиа и какво покрива
За Dyno серите:
Лимитираната гаранция се отнася за защитните фолиа STEK.

Гаранционно покритие:

ВАЛИДНО ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ. ПОКРИВА ДЕФЕКТИ В МАТЕРИАЛИТЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО СРЕЩУ ПОЖЪЛТЯВАНЕ, ПОЯВА НА БАЛОНИ ИЛИ НАПУКВАНЕ.

Тази гаранция НЕ покрива щети, причинени от неправилна употреба, злополуки, неправилно използване, нормално износване, вдлъбнатини от удар с отломки от пътя, сблъсъци и/или умишлени повреди от всякакъв вид.

За да подадете рекламация, първо се свържете с оригиналния инсталатор/търговец. Ако не можете да го направите, свържете се със STEK чрез уебсайта www.stekautomotive.com или www.stek-automotive.bg
ако се намирате в България. Трябва да запазите копие от тази гаранция и доказателство за покупка, идентифициращо името на първоначалния инсталатор/търговец, покупната цена, продукта (напр. DYNOshield) и зоните на покритие. Тези документи са необходими за обработката на вашaта рекламация.

Някои монтажници могат да изберат да предложат от свое име различни или допълнителни гаранции или средства за защита, извън ограничената гаранция и ограниченото обезщетение, предлагани от STEK.
Проверете местното законодателство, регламентиращи употребата на фолиа, тъй като всяка държава има различни политики за аксесоари за следпродажбено обслужване. STEK не покрива защитно фолио за боя, монтирано върху фарове и не носи отговорност за произтичащи щети или глоби.

При валидни претенции упълномощен монтажник на STEK ще премахне дефектното фолио и ще постави отново нов(и) продукт(и) върху областите, определени от STEK, които да бъдат обхванати от гаранцията.

ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСЯКАКВА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИСТРИБУЦИЯ ИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПО ПОРЪЧКА, ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО СА ОГРАНИЧЕНИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО ПРИЛОЖИМИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД.


Обърнете внимание, че някои държавни закони не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция. В този случай горното ограничение може да не се прилага.

Ограничения на отговорността
Освен когато е забранено от закона, STEK и монтажникът/търговецът на продукта(ите) не носят отговорност за никакви загуби или щети, произтичащи от използването на продукта(ите), независимо дали са преки, косвени, специални, инцидентни или последващи, независимо на отстояваната правна теория, включително гаранция, договор, небрежност или обективна отговорност.
Обърнете внимание, че някои държави не позволяват изключване или ограничаване на случайни или последващи щети, така че гореспоменатото ограничение или изключение може да не се прилага.

Ограничения
Гаранцията и средствата за защита по-горе са достъпни изключително за описания продукт(и). Монтажниците/търговците на STEK не могат да променят или разширяват тази ограничена гаранция.
STEK носи цялата отговорност за определяне на валидността на всички искове и си запазва правото да отхвърли искове, които не отговарят на горните критерии. Замяната на дефектното фолио, включително трудът, е единственото средство за защита. Отговорността не се разпростира върху други щети: случайни, последващи или други.

Обработка и съхранение на материали
Списъкът по-долу е обобщение на най-добрите практики за работа с всяко top-coat термополиуретаново (TPU) фолио за защита на боята. STEK силно препоръчва да следвате тези насоки, за да гарантирате качеството на продукта при доставката и обработката и да намалите загубата на време и материали.
 • Не оказвайте прекомерен натиск върху повърхността на фолиото, докато е още на ролката, тъй като могат да се образуват следи от натиск.
 • Работете внимателно с картонената кутия, за да избегнете следи от натиск от небрежно боравене.
 • Гланцът може да избледнее поради натиск, дългосрочно съхранение и високи температури, което е типично за TPU фолиото. Блясъкът може да бъде възстановен чрез използване на топлинен пистолет върху засегнатата област. За да предпази блясъка преди монтажа, STEK използва защитен лист върху повърхността на горния слой.
 • Продуктът трябва да се съхранява в среда с температура под 32°C и относителна влажност между 40% и 60%.
 • Фолиото за защита на боя STEK трябва да се използва в рамките на една година от датата на закупуване.
 • Преопаковането на ролка фолио в кутия, по-голяма или по-малка от размера на ролката, може да повреди фолиото. Това може да доведе до следи от натиск, избледнял гланц, следи от щамповане и т.н. Поради това STEK препоръчва използването на оригиналната кутия и опаковка за съхранение.
 • Когато пренавивате или режете, за да опаковате отново филма, имайте предвид, че върху повърхността може да се появят следи (напр. малки точки, усуквания и т.н.) поради мръсотия или замърсяване с прах. Ако преопаковате, уверете се, че работното ви място е чисто.
 • След като използвате част от ролката, не я опаковайте отново свободно. Съхранявайте фолиото така, както е било първоначално опаковано – стегнато на руло и задържано на място чрез залепване.
 • Тъй като фолиата STEK имат повърхностни защитни листове, имайте предвид, че може да възникне тунелиране, ако ролката не е пренавита плътно или е пренавита в обратна посока.
 • Характеристиките на лепилото могат да се променят между сезоните, ако средата при монтиране не е контролирана. Това е характерно за материала. Особено при студено време, нанасяйте филма само в среда с температури по-високи от 10°C.
 • Обикновено вода, смесена с неутрален детергент или IPA (изопропилов алкохол), може да се използва като течност за предварителна обработка преди нанасяне на фолиото.
 • Първоначалното залепване на лепилото може да варира в зависимост от съотношението IPA към вода.
 • Свържете се с производителя, ако използвате PPF за неавтомобилни цели. Размерът на материала, опаковката и спецификациите на лепилото може да се наложи да бъдат променени.

Забележка: STEK не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене, неправилно съхранение, повторно нарязване, повторно опаковане, неизползване на шпула или съхранение  за повече от една година.

Монтаж и поддръжка
Списъкът по-долу е обобщение на най-добрите практики за инсталиране и грижа за защитни фолиа за боя STEK от термополиуретан (TPU). Те са включени за ваше и на вашите клиенти улеснение.
STEK силно препоръчва да следвате тези указания, за да осигурите качествен монтаж.

Благодарение на способността си за самовъзстановяване, леките драскотини върху защитните фолиа за бои с горно покритие STEK (PPF) могат да бъдат отстранени чрез прилагане на гореща вода или топлинен пистолет върху засегнатите области. Имайте предвид, че ако драскотина е проникнала през горния слой, тя няма да се самовъзстанови. Това е типично за всеки PPF с top-coat.
По време на монтажа внимавайте да избегнете надраскване от инструментите за монтаж. Препоръчваме да използвате гумена чистачка за монтаж (напр. жълта или зелена чистачка Turbo).
Дори при използване на гумена чистачка може да се появят драскотини. Тествайте вашите инструменти преди инсталиране, за да определите дали са безопасни за употреба.
Монтажът трябва да се извърши в чиста зона без прах във въздуха и други частици, които могат да доведат до повърхностни драскотини.
Тествайте всички вакси или сийланти преди нанасяне върху PPF. Не всички продукти са съвместими с PPF повърхностното покритие. Изключително хидрофобните PPF горни покрития могат да попречат на нанасянето на ваксите или други покрития.
 STEK препоръчва ръчно миене на автомобили, защитени с PPF. Въпреки че горното покритие може да има способности за самовъзстановяване, използването на автоматични автомивки увеличава вероятността от надраскване на повърхността. Въпреки че незначителните драскотини могат да се самовъзстановят, по-дълбоки драскотини могат да останат, ако са проникнали през горния слой.

Въпреки че STEK PPF е много устойчив на напукване, лепилни линии и „пилешка кожа“, прилагането на твърде много сила/разтягане може да повреди фолиото. Докато STEK PPF предлага достатъчна гъвкавост за монтаж в тесни ъгли, вдлъбнатини и други сложни зони, материалът има своите граници. За да се определят такива ограничения, които могат да варират в зависимост от отделните методи на нанасяне, препоръчваме да тествате разтегливостта на PPF преди първата инсталация. Обърнете внимание, че може да се използва топлинен пистолет по време на разтягане, за да се увеличи гъвкавостта.

 
Как се поддържа защитното фолио след монтажа
Инструкции за поддръжка и грижа (PPF )
Не мийте автомобила 48 часа след монтажа. Избягвайте директното пръскане на краищата на PPF с миеща машина под налягане или дюза. Това може да повдигне ръба на филма. Ако използвате машина за миене под високо налягане, дръжте дюзата на поне метър над повърхността на филма. Не използвайте пигментирани вакси, абразивни вакси илитакива, съдържащи нафта или керосин. Не използвайте абразивни тампони или силни химикали върху филма. Ако желаете, нанесете керамика на колата веднъж на всеки 6 месеца след тестване за съвместимост. Отстранете петната възможно най-скоро. Използвайте изопропилов алкохол, за да премахнете упоритите петна. Избягвайте да почиствате фолиото на пряка слънчева светлина или при високи температури.

Внимание: Мръсотия, отломки и петна, останали върху фолиото, могат да обезцветят филма, ако не бъдат отстранени незабавно. Внимавайте да предотвратите обезцветяване, което може да е по-забележимо при автомобили с по-светъл цвят. Посъветвайте собствениците на превозни средства за правилните процедури за поддръжка.

За да премахнете фолиото, издърпайте фолиото от ъгъл под ъгъл, по-малък от 90° от повърхността на автомобила. Ако филмът е бил монтиран в продължение на няколко години, може да бъде по-трудно да се премахне. В този случай може да се използва пара, термопистолет или сешоар за омекотяване на лепилото. След отстраняване на фолиото, остатъците от лепило може да останат по купето на автомобила. Този остатък може лесно да се отстрани с помощта на STEK препарат за отстраняване на лепило.

Внимание: Когато отстранявате DYNOblack, DYNOblack-matt, DYNOblack-carbon, DYNOsmoke, DYNOshade или DYNOfancy, върху каросерията на автомобила може да останат цветни остатъци от лепило. Това се дължи на структурата на продукта. В такъв случай просто използвайте препарата за отстраняване на лепило STEK, за да отстраните тези остатъци и всеки останал цвят.
Каква е гаранцията на слънцезащитните фолиа и какво покрива
 • Гаранционно покритие:
Валидно от ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. Покрива дефект в материалите и производството срещу изсветляване, поява на балони или напукване.
 
Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилна употреба, злополуки, неправилно използване, нормално износване, вдлъбнатини от удар с отломки от пътя, сблъсъци и/или умишлени повреди от всякакъв вид.
За да подадете иск, първо се свържете с оригиналния инсталатор/търговец. Ако не можете да го направите, свържете се със STEK чрез уебсайта www.stekautomotive.com или www.stek-automotive.bg, ако сте в България.
Трябва да пазите копие от тази гаранция и доказателство за покупка, идентифициращо името на първоначалния инсталатор/търговец, покупната цена, продукта (напр. Action) и зоните на покритие. Тези документи са необходими за обработката на вашата рекламация.

Някои монтажници могат да изберат да предложат от свое име различни или допълнителни гаранции или средства за защита, извън ограничената гаранция и ограниченото обезщетение, предлагани от STEK. Проверете местните закони,
преди да поставите фолио, тъй като всяка страна има различни политики за аксесоари за следпродажбено обслужване. STEK не носи отговорност за фолиа за прозорци, монтирани на фарове и не носи отговорност за произтичащи от това щети или глоби.

При валидни претенции упълномощен монтажник на STEK ще премахне дефектното фолио и ще постави отново нов(и) продукт(и) върху областите, определени от STEK, които да бъдат обхванати от гаранцията.

ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСЯКАКВА
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОЦЕСА НА ТЪРГОВИЯ ИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОРЪЧКА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯ СА ОГРАНИЧЕНИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО ПРИЛОЖИМИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД.


Обърнете внимание, че някои държавни закони не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция. В този случай горното ограничение може да не се прилага.

Гаранцията на STEK за автомобилно фолио за прозорци важи за всички STEK автомобилни фолиа за прозорци, които са били професионално монтирани от оторизиран монтажник. STEK Automotive и оторизираният дилър на автомобилно фолио за прозорци
(наричани тук заедно „Продавачът“) потвърждават, че тази гаранция се прилага, докато подателят на рекламацията притежава собствеността върху въпросното превозно средство.
 • Гаранционен срок
Гаранционното покритие започва от датата на инсталиране на продукта STEK фолио за прозорци и продължава през периода на собственост от първоначалния регистриран собственик на превозното средство. Тази гаранция се прекратява при всяка 
продажба на автомобила и не подлежи на прехвърляне.
 • Печат за UV проверка
Всички продукти на STEK фолио за прозорци съдържат печати за проверка. Тез минават надлъжно от двете страни на ролката и могат да се видят чрез осветяване на филма с UV светлина. Преди каквато и да е модификация или приложение, 
проверете филма за тези печати за проверка, за да потвърдите, че е оригинален продукт на STEK. Пълното внедряване на тези средства по време на производството на продукти от фолио за прозорци STEK се извърши през 2021 г.
 • Покритие от гаранцията:
Нарушаване налепилния слой, лющене, мехурчета, образуване на мехури, разслояване и други производствени дефекти.
Необичайни промени в цвета (напр. лилаво).
Напукване 
Намаляване на топлинно отразяващите свойства.
В случай, че се установи, че продуктът е дефектен съгласно тази гаранция, Продавачът ще замени количеството фолио, за което е доказано, че е дефектно. По преценка на Продавача, Продавачът също така предоставя безплатно работата по 
повторното прилагане по време на гаранционния период. Производителят (STEK) НЕ покрива този труд.
 • Не се покрива от гаранцията:
Гаранцията е невалидна, ако продуктът е бил подложен на злоупотреба или неправилна грижа. STEK Automotive не носи отговорност за каквито и да било загуби, щети или разходи, произтичащи от едно или повече от следните:

Изсветляване
Неправилна грижа, поддръжка или почистване на продукта
Злоупотреба с продукта
Счупване на стъкло
Неавтомобилни приложения и/или несъответстващо използване на филми
Всякакви други действия, събития, дефекти, грешки или щети, които не са причинени от STEK Automotive.

Продуктът трябва да се използва в съответствие с всички приложими местни закони, статути, правила, разпоредби и наредби („Закони“) на приложимата страна, провинция или местна юрисдикция, включително, без ограничение, законите, отнасящи се до тонирането на стъкла.
НЕСПАЗВАНЕТО НА ТАКИВА ЗАКОНИ АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ДА СПАЗВА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ. ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ГАРАНЦИОННА КАРТА, ТЪЙ КАТО ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ЗАЕДНО С ВАШАТА ОРИГИНАЛНА ФАКТУРА НА УЧАСТВАЩ ОТОРИЗИРАН ДЪЛЪР НА STEK ЗА АВТОМОБИЛНО ФОЛИО ЗА ПРОЗОРЦИ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

Наличността и услугите на тази гаранция може да варират в зависимост от страната, в зависимост от законите, отнасящи се до затъмняването на стъклата. Тази гаранция покрива прилагането на всички фолиа за стъкла STEK Automotive. Продавачът си запазва правото да тества всички фолиа, обслужвани в рамките на гаранцията.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОННИ ПРАВА. ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО ДА ПРИТЕЖАВАТЕ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОГАТ ДА ВАРИРАТ СПОРЕД ДЪРЖАВАТА.

Тази гаранционна карта, оригиналната фактура/разписка от монтажника/дилъра и номерът на фактурата на дилъра са необходими за обработката на всякакви гаранционни искове.
 • Иск
Ако след монтажа се открият повреди на продукта по тази гаранция, свържете се с оригиналния упълномощен монтажник на STEK Automotive. Ако оригиналният инсталатор не е наличен, изпратете имейл заявка за гаранционно обслужване до STEK Automotive ([email protected]). Включете гаранционната карта и оригиналната касова бележка/доказателство за покупка. При непредставяне на посочените документи гаранционното обслужване отпада.
 • Грижа и поддръжка
Време за съхнене на филма

Монтажният разтвор, използван по време на монтажа на STEK Automotive фолиа за прозорци, може да изисква време за изсъхване. Този период може да се удължи при студено или облачно време и да се съкрати при топло време или при пряко излагане на слънце. Може да забележите малки водни перли и леко мътен външен вид, докато филмът изсъхва. Тъй като филмът ще изсъхне напълно след известно време, бавното време на съхнене не е причина за безпокойство. НЕ отваряйте с прозорците си, докато фолиото не изсъхне напълно.

Инструкции за почистване
За да увеличите максимално живота на фолиото за прозорци, следвайте тези инструкции за правилна грижа и поддръжка.

Винаги използвайте чисти, меки материали за измиване и изсушаване на повърхностите на фолиото за прозорци.
Фолиото за прозорци може да се почиства с повечето конвенционални миещи разтвори. Избягвайте продукти за почистване на прозорци на базата на амоняк.
За измиване трябва да се използва мека кърпа (препоръчва се микрофибър) или чиста синтетична гъба. За последващо сушене се препоръчва чиста, мека кърпа или мека гумена чистачка.
НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ ФИЛМА ПОНЕ 30 ДНИ СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯТА.
Как да измия STEK?
Ръчно измиване с щадящ шампоан за „керамично покритие“, може да прегледате и продуктите на STEK за почистване на автомобила.
Как да изсуша STEK?
Посредством микрофибърна кърпа за подсушаване.
Може ли STEK да бъде полиран?
Краткият отговор - ДА. STEK Finish е страхотен нанополимерен уплътнител, който ще ви помогне да върнете блясъка и хидрофобността. Няма нужда да полирате STEK, но ако възникне сериозен проблем, обърнете се към нас, ние разполагаме със STEK Fusion, професионално средство за полиране, което може да върне и запази блясъка на Вашия автомобил.
Какви специфични продукти трябва да се използват за поддържане на STEK?
Отнасяйте се към STEK като към „керамично покритие“, като използвате продукти, подходящи за керамично покритие.
Какви продукти НЕ трябва да използвам за поддържане на STEK?
НЕ използвайте... Детергенти, съдържащи восъци, уплътнители или силикон.
Какво НЕ трябва да правя?
Ако нещо изглежда необичайно, моля, попитайте.

 
Как да поддържам DYNOflex?
Веднъж месечно прилагайте  STEK FORMULA 19 CURE  според указанията. Почиствайте повърхността на филма със  STEK FORMULA 14 FUSION  поне веднъж седмично или с цялостно измиване на ръцете с шампоан, подходящ за керамично покритие. Следването на този график за нанасяне ще увеличи максимално живота на вашето фолио за предно стъкло.

Освен това смесете CURE с течността за чистачки в съотношение 2:100 или 3:100 CURE. Това ще направи случайните, периодични приложения лесен процес. Общото правило е смесването на една капачка на бутилка на резервоар за чистачките.

Поддържайте повърхността на филма чиста през цялото време, особено след дъжд или сняг. Важно е да премахнете леда или снега, преди да включите чистачките на предното стъкло. Опитът да задействате чистачките на предното стъкло, преди повърхността да е чиста, може да доведе до повреда на филма.

Птичи изпражнения, пръски от насекоми, мръсна течност за измиване или всякакви други замърсители трябва да бъдат почистени незабавно. Ако се оставят да седят върху повърхността на филма, те могат да доведат до петна.

Сменете всички чистачки на предното стъкло от силиконов тип или със силиконово покритие, ако е необходимо. Износените пера на чистачките могат да хванат отломки, които да повредят вашия DYNOflex или да доведат до водни ивици, намалявайки видимостта. Препоръчваме чистачките на марката BOSCH, PIAA или Rain-X.

Избягвайте да използвате чистачки, когато повърхността на предното ви стъкло е суха.
Как да почистя DYNOflex?
DYNOflex може да се почиства с повечето конвенционални разтвори за почистване на стъкло, само не забравяйте да избягвате всякакви почистващи продукти на базата на амоняк или продукти, които съдържат корозивни вещества или разтворители. Не забравяйте винаги да използвате меки кърпи, гъби или чистачки, за да избегнете повреда на филма. Използването на същите щадящи керамичното покритие шампоани, препоръчвани за ръчно измиване на PPF на вашия автомобил, също е ефективен начин за почистване на DYNOflex.
Как да изсуша DYNOflex?
Чиста, мека кърпа или мека гумена чистачка ще могат да изсушат повърхността на вашия DYNOflex филм без проблем. По-грубите материали може да повредят повърхността на филма.
Как да полирам DYNOflex?
STEK FORMULA 14 FUSION  е чудесен уплътнител, който ще ви помогне да върнете блясъка и хидрофобността, но трябва да се прилага само от професионалист. Няма нужда да полирате фолиата STEK, но ако възникне голям проблем, свържете се с нас и ние ще можем да дадем допълнителни предложения.

Какви други продукти могат да се използват за поддържане на STEK?

Отнасяйте се към STEK като към „керамично покритие“, като използвате продукти, подходящи за керамично покритие.